O nás

EPT Eurasia Property Trading NV (zkráceně EPT) je nizozemská akciová společnost.

EPT nakupuje pozemky s potenciálem zhodnocení v regionech usilujících o rozvoj, tyto pozemky rozvíjí a  zřizuje právo stavby.  Tyto pozemky se zvýšenou hodnotou se následně prodávají investorům nebo developerům.

Ept neprovádí stavby na těchto plochách sama, tím jsou vyloučena rizika při plánování, stavbě a prodeji.

Peníze jsou ukryté v zemi, je třeba je jen vykopat.

“passion provides profit...”